vrijdag 28 februari 2014

Oirschotse Raad minder sociaal dan gedacht

Het initiatief voorstel: Kwijtschelding gemeente belasting
Geen enkele Oirschotse fractie vond het noodzakelijk om dit initiatief voorstel te steunen. Een doekje voor het bloeden was wel dat men bereid was het onderwerp armoedebeleid in het begin van de volgende raadsperiode te agenderen en breed bespreekbaar te maken
Stem sociaal stem PvdA

Overwegende dat
We als PvdA de laatste 2 begrotingsbehandelingen aandacht gevraagd hebben voor het schrappen van de mogelijkheid tot kwijtschelding gemeente belastingen. We tot 2x toe we te horen kregen dat er middels bijzondere bijstand compensatie mogelijkheden waren.
We afgelopen maand vragen gesteld hebben over de stand van zaken m.b.t. het verlenen van bijzondere bijstand in functie van de kwijtschelding gemeentelijke belasting. We onderstaande antwoorden hebben gekregen:
Vragen:
1. Hoeveel aanvragen en toekenningen kwijtschelding gem. belastingen waren er in 2011 en 2012 ? Hoeveel geld ging er in totaal in om?
2. Hoeveel aanvragen en toekenningen bijzondere bijstand ivm gemeentelijke belastingen waren er in 2013 (tot 1-11-2013). Hoeveel geld er daar totaal in om?  
Antwoord:
Vraag 1:
Zie onderstaande tabel. Aanvragen 2011 betreffen het belastingjaar 2010 en aanvragen 2012 het belastingjaar 2011. Aanvragen worden achteraf ingediend.
Overzicht kwijtscheldingen 2011 en 2012
Jaar
Aanvragen
Toegekend
Bedrag
2011
52
36
€ 7.492,34
2012
38
35
€ 10.379,41
Vraag 2:
Via de bijzondere bijstand is het niet mogelijk om sec kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aan te vragen. Dit is met ingang van het jaar 2012 afgeschaft. Inwoners kunnen echter altijd een beroep doen op de bijzondere bijstand als hun inkomen van een dermate niveau is dat ondersteuning gewenst is.
Constaterende dat:
Er tot onze verbazing helemaal geen mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen via de  bijzondere bijstand is, er in elk geval geen gebruik van gemaakt is.
In deze tijd de effecten van de economische crisis sterk gevoeld worden (toename werkloosheid als gevolg van faillissementen) en met name voor gezinnen aan de onderkant van de inkomstenladder
Er door de economische crisis er steeds meer mensen op of onder de armoedegrens leven;
Dat kwijtscheldingsbeleid bijdraagt aan een vangnet voor minima;
De uitgaven voor kwijtschelding belasting op jaarbasis beperkt zijn.
Dat het Ministerie van SZW extra middelen in 2013 en volgende jaren beschikbaar stelt om gezinnen die op het minimumniveau leven te ondersteunen.
Dragen het college op om
Vanaf heden 25/2/2014 het oorspronkelijke tot 2012 gehanteerde kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen opnieuw in te voeren.
Namens PvdA Oirschot de Beerzen

Raf Daenen

woensdag 19 februari 2014


‘Alle scholen gezond in 2015’

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen.

Dit staat in een actieplan dat lokale PvdA lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie vandaag presenteren. De partij wil daarmee op een leuke en spannende wijze de strijd aanbinden tegen een ongezonde levensstijl bij kinderen.

 “Steeds meer Nederlandse kinderen hebben overgewicht, inmiddels is zelfs 13 procent van de kinderen te zwaar. Scholen, sportverenigingen en gemeenten moeten hun handen ineen slaan om kinderen uit te dagen meer te gaan sporten en gezond te eten.  Zo voorkomen we gezondheidsklachten nu en op latere leeftijd, want jong geleerd is oud gedaan.”

Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Daarom roken leraren en leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar niet op school en op het schoolplein. Ook worden speciale themadagen georganiseerd met topsporters, die kinderen kunnen inspireren door te laten zien hoe leuk het is om gezond en sportief te leven. Tot slot is ook een gezonde leeromgeving van groot belang. Scholen met onvoldoende ventilatie en frisse lucht moeten daarom worden gemoderniseerd.

donderdag 6 februari 2014

Financiële verantwoordelijkheid


Waar de financiële middelen vandaan kwamen en waar ze aan uitgegeven werden.
Soms moet er na vier jaar van constructieve oppositie toch nog maar eens duidelijk gemaakt worden waar De coalitie haar verantwoordelijkheid verzuimde te nemen. Maar eerst is het belangrijk de portefeuillehouder financiën een compliment te geven voor het feit dat hij het 4 jaar volgehouden heeft met coalitiepartijen die het financieel allemaal beter wisten, maar hier tegelijkertijd gèèn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor wilde dragen.
Steeds weer werd er in koor van CDA, VVD en GM geroepen dat de eigen gemeentelijke organisatie afgeslankt moest worden. Een begrotingstekort van 1 miljoen moest de portefeuillehouder maar zien te korten op de organisatie. Dat deed hij braaf, maar tegelijkertijd werden er regelmatig incidentele middelen uit de reserves Woonbedrijf gehaald om de oplopende kosten te financieren voor o.a. het maken vanhet nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied (1,5 milj), alsook voor het achterstallig onderhoud van onze wegen (2milj.). Er was niet meer voldoende menskracht en kwaliteit binnen de gemeentelijke organisatie om de gemeentelijke basis-taken uit te voeren. Als het nauwde in de organisatie moest dezelfde portefeuillehouder  hemel een aarde bewegen  om hiervoor middelen vrij te maken. Zo bleek de bezuiniging geen bezuiniging, maar wat aan de ene kant in de pocket werd gehouden, werd er –net zo vrolijk- aan de andere kant door de politiek inhoudelijk verantwoordelijk wethouders weer uitgehaald.  Uiteindelijk is er wel orde op zaken gesteld en de organisatie in control gebracht, echter nog steeds worden niet alle structurele uitgaven afgedekt door structurele inkomsten.
Als PvdA vinden we dat van de opbrengst van het voormalig Woonbedrijf tijdelijk de prijs van bouwgrond wordt verlaagdzodat er meer betaalbare huur  en koopwoningen gebouwd kunnen worden voor jongeren in het bijzonder. Voor de toekomst vinden we als PvdA (en hopelijk nu ook de anderepartijen) dat structurele uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten.  En dat een coalitie die zichzelf respecteert hierin haar verantwoordelijkheid neemt zodat dat wat er nog rest van de reserves Woonbedrijf besteed kan worden waar ze voor bedoeld zijn, nl. betaalbare  woningbouw voor degenen die het nodig hebben.
Namens PvdA Oirschot de BeerzenRaf Daenen 0646298931

zaterdag 1 februari 2014

Minister Dijsselbloem en Raf Daenen (PvdA raadslid) Eensgezind in Jeugdbeleid


‘I want it all’ is niet de weg
Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (l) sloot een werkweekje Hongkong, Singapore en Japan af in de Beerzen. De Oirschotse PvdA-voorman Raf Daenen wist hem zondag 19 januari naar talkshow Beers’ Gebuurt te halen, om daar een speciale gastrol te vervullen. De twee vertellen over hun bijzondere vriendschap, over hun gezamenlijke en stevige interesse in jeugdzaken en over de kracht van (kleine) gemeenschappen.
door Rens van Ginneken
Als Minister van Financiën én voorzitter van de Eurogroep, in tijd van crisis, is hij ongetwijfeld een van de meest invloedrijke Nederlandse politici op dit moment. Dan ben je als journalist natuurlijk blij als hij jouw kleine dorpje aandoet en nog blijer dat jij de gelukkige bent die een interview mag afnemen. Na een drukke week in het Verre Oosten oogt Dijsselbloem toch nog redelijk fris en geniet hij zichtbaar van de dorpse perikelen in talkshow Beers’ Gebuurt. ‘Wat een opkomst, heel mooi zeg!’, verklaart de minister in de pauze, even rustig gestationeerd in een aparte ruimte. Een oogopslag en karakteristieke krullendos die je niet snel vergeet. Hij is ook langer dan verwacht. Het gesprek komt al gauw op zijn vriendschap met Raf Daenen. De twee hebben vrij intensief telefonisch en sms-contact, maar bezoeken elkaar ook weleens thuis. Wat is de verbinding tussen ‘Eurotopper’ Jeroen Dijsselbloem en de Westelbeerse dorpspolitieker Daenen? ‘We zijn al een jaar of zes, zeven bevriend, sinds we elkaar ontmoetten tijdens een bijeenkomst over jeugdbeleid’, opent Dijsselbloem. Daenen lacht: ‘Het was in de tijd dat de PvdA het bij de Europese Verkiezingen bar slecht had gedaan. We zaten daar dus met 75 gefrustreerde PvdA-leden.’ En hielden de zaal voor dat uiteindelijk we met zijn alle moeten zorgen dat mensen zich blijven herkennen in de PvdA. Dijsselbloem vervolgt: ‘We ontmoetten elkaar daarna geregeld en we bleken met name met jeugdbeleid aardig op één lijn te zitten. We vinden allebei dat we ons niet eenzijdig op de overheid moeten richten als instantie die alles wel regelt, maar dat het werken van “onderaf” vaak veel doeltreffender en sneller gaat.’ Daenen is al behoorlijk lang bezig met deze thematiek, hij schreef er samen met Willem Vermeulen in 2012 nog een boek over, ‘Perspectief op een maatschappij in crisis’, dat hij toen, nog in mijn voor minister tijd aan mij bij Fontys Socialestudies aangeboden heeft. Hij raakte geïnspireerd door de vele mooie dingen in zijn omgeving die de leefbaarheid ten goede komen. ‘Er zit enorm veel kracht in de gemeenschappen, met name in de kleine. Als je die kan mobiliseren, dan kun je heel veel zelf’, is zijn overtuiging.
Een beetje gek
Dijsselbloem glimlacht. ‘Eigenlijk zijn we van een wat ouderwetse stroming binnen de partij, met sterke accenten op pedagogische en opvoedkundige waarden. Normatief ingesteld, een beetje moralistisch, zo je wilt. Het is volgens mij een logische reactie op het liberalisme van de laatste decennia. Iedereen moest het zelf maar weten, zo leek het. Maar als er amper sturing is, zie je toch ongewenste uitwassen ontstaan. Meisjes moeten het dan maar normaal vinden dat ze in videoclips voor ‘hoer’ of ‘bitch’ worden uitgemaakt. Kinderen zien dat op tv ook voorbij komen.’ Raf Daenen valt hem bij: ‘Wat meer pedagogische insteek heeft de samenleving wel nodig. Bijvoorbeeld met de nieuwe technische mogelijkheden, denk aan sociale media, is er behoefte aan een nieuw kader. Kwetsbare kinderen moeten wel beschermd worden. Er zijn nog steeds loverboys.’ Dijsselbloem weer: ‘Het toegenomen individualisme vanaf de sixties was een logische reactie op de starre jaren ’50. Vrijheid is een groot goed om te koesteren, maar als individualisme uitmondt in ‘I want it all, and I want it now’, dan moeten we bijsturen, anders gaat de maatschappij eraan onderdoor.’ Daenen: ‘Mede dankzij Jeroen Dijsselbloem is het thema “jeugd” weer terug op de agenda. Er ligt een zware opdracht.’ Dijsselbloem zelf gelooft in aanpak aan de voorkant. ‘Je kunt heel veel bezuinigen op jeugdbeleid, als je maar niet accepteert dat zoveel jongeren in de problemen komen. Dus zorgen voor vroegtijdige opvang, preventie, een plek kunnen vinden. De Nederlandse samenleving was “een beetje gek” geworden: we komen pas in actie als het kind diep in de problemen zit. Het bezuinigde geld vliegt er dan dubbel zo hard uit aan intensieve, professionele zorg.’ Daenen weer ‘opvoeden begint thuis in de buurt, bij verenigingen in de kroeg en op het werk.’
Leuke miljoenen
Als je dan toch eens een Minister van Financiën mag bevragen: hoe zou hij adviseren, mocht hij ’t voor het zeggen hebben in Oirschot, om te gaan met tientallen leuke miljoenen extra in kas, dankzij de lucratieve verkoop van het woningbedrijf? Hij kijkt even bedenkelijk. Op dit moment heeft hij mogelijk meer zicht op het huishoudboekje van Cyprus en Portugal dan op dat van Oirschot. ‘Ik ken de plaatselijke situatie natuurlijk niet. Maar mijn algemene advies zou zijn: zo’n grote eenmalige meevaller heb je waarschijnlijk maar één keer. Ik zou het niet “zomaar” in een keer uitgeven, of gebruiken om allerlei begrotingsgaten te dichten. Als het enigszins kan zou ik het steken in het versterken van het “weefsel” van het dorp. Iets van blijvende waarde, zodat je over vijftig jaar nog kan zeggen: “dat hebben we toen gedaan om het dorp beter te maken”. Daenen denkt ook in die richting en durft wel iets specifieker te zijn. ‘Steek het in betaalbare woningen, zodat we de jongeren hier kunnen houden en steek energie in een goed bedrijfsklimaat hier, voor onze werkgelegenheid, misschien ook in een MFA in Spoordonk en Oostelbeers maar dan moet er wel een gezonde exploitatie onder.’ De Pauze en gesprek zijn voorbij. Twee vrienden dompelen zich weer onder in de genegenheid van een volgepakt dorpszaaltje.