dinsdag 27 maart 2012

Burgerinitiatieven
Door Max KnegtelIn het Brabants Dagblad stond een opiniestuk van mijn vroegere strijdmakker Raf Daenen en Willem Vermeulen met de mooie titel: ‘Stimuleer burgerinitiatief en kom sterker uit de crises’. Kortweg pleiten zij ervoor om juist nu vooral burgerinitiatieven te stimuleren en te steunen waardoor er waardevolle nieuwe activiteiten in de samenleving ontstaan. Dat hoeft niet veel geld te kosten en heeft tot gevolg dat we sterker uit de crisis komen. Vinden we die burgerinitiatieven ook in de Goirlese samenleving? Nou, reken maar van Yes! Worden die ook gesteund? Financieel hoef je op dit moment van de gemeente niet veel te verwachten. Er wordt fors bezuinigd: ook de sociaal-culturele en sport sector betaalt daaraan mee. Maar steun hoeft niet altijd financieel te zijn, je kunt ook met raad en daad van alles stimuleren. Stichting Contour, Coöperatiefonds Rabobank en de u inmiddels bekende Stichting Gezondheid en Welzijn Goirle gaan samen met verenigingen, stichtingen en clubjes uit de sociaal culturele richting en de sport op zaterdag 31 maart a.s. verkennen hoe dat zou kunnen.
Voor zo’n activiteit is het samenstellen van een correcte adressenlijst van primair belang. Stichting Contour heeft al een lijst en die hebben we samen doorgespit om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van alle clubs in de net genoemde sectoren. Dan blijkt hoe actief de mensen in Goirle en Riel zijn! Weet u dat we op meer dan 150 hobby, sport, culturele enz. groepen komen? En ze hebben de meest prachtige namen. Sommige spreken beeldend voor zich: Politiehondenvereniging ‘De trouwe waker’; dansclub ‘The happy dancer’; Goirlese Luchtvaartclub ‘Thermiekvogels’. Bij anderen komen meteen vragen op of krijg je zelf allerlei beelden. Vogelvereniging ‘de distelvink’: zouden de leden daar ook bij wedstrijden uren op een stoel voor een kooitje met een vink voordoen hoe de ‘vinkenslag’ moet zijn? Bij postduivenvereniging ‘De gevleugelde hemelbestormers’ denk ik meteen aan het bekende filmpje in Youtube over de ‘Hoe Hoe duivenmeneer’. Ik zie ook ineens voor me al die in blauwe stofjassen geklede mannen die op zondagmiddag urenlang op het duivenplatje naar boven staan te staren om de eerste glimp op te vangen van hun hemelbestormer die misschien in de prijzen vliegt. Wat dacht u van Kleindiersportvereniging ‘Streeft naar beter’? Gaat het daar over marmotten of witte muizenrace zoals ik die zelf ooit vroeger bij de Fancy Fair op het Odulphus Lyceum heb georganiseerd? Wat moet er steeds beter??? En dan heb je nog de rolstoelhockeyvereniging (woordwaarde?) ‘Target Angels’: klinkt als een Amerikaanse militaire groepering; wat zouden hun targets zijn? De rolstoelen van de tegenstanders??? En zo kunnen we er nog veel meer naar voren halen… Dus zeg niet dat de Goirle- en Rielenaren niet actief zijn. Ik denk dat Raf en Willem hun vingers zouden aflikken bij zoveel maatschappelijke bedrijvigheid. Max Knegtel


http://www.linkedin.com/groups?gid=2723888&trk=hb_side_g

woensdag 21 maart 2012

Opinie: ‘Minder managers en bureaucratie in zorg en welzijn’

Professionals in zorg en welzijn moeten meer autonomie in de uitoefening van hun werk krijgen, stellen de auteurs Raf Daenen en Willem Vermeulen. Het werk van de professionals moet door de organisatie worden gefaciliteerd. Dat vraagt om een flexibele, open en lerende organisatie die haar professionals vertrouwt. Met minder managers en minder bureaucratie. 20-03 2012 | 09:55 | Door: Raf Daenen en Willem Vermeulen welzijn en zorg magazine:
http://www.zorgwelzijn.nl/web/Meningen/Opinie/Opiniepagina/Opinie-Minder-managers-en-bureaucratie-in-zorg-en-welzijn.htm

dinsdag 13 maart 2012

Vestia: Jammeren over een waardeloze markt

“Een kind moet luisteren, leren lopen en praten. Een puber moet worstelend met zijn omgeving waarden ontwikkelen. Een volwassene moet verantwoordelijkheid nemen en voorbeeldgedrag vertonen. Een oudere moet in wijsheid waken.”
Heel de tweede kamer sprak gisteren schande over Vestia en Erik Dief-Staal. Echter, de hardst schreeuwende partijen dragen nog iedere dag vol overtuiging het principe van de vrije markt uit. Vervolgens wil men wel het maatschappelijke verkeer/fatsoen in goede banen leiden. Wat mij betreft mag de hele discussie wel een laagje dieper.
Om weer een waardevaste samenleving, Euro of Gulden te krijgen moet je leren en praktiseren. In het samenleven moeten we investeren in opvoeding, onderwijs, liefde, samenwerken, betrokkenheid, creativiteit, intuïtie, flexibiliteit, invoelend vermogen, geduld, zelfkennis, humor, etc. etc… Kortom, samen leren, de dingen die er toe doen moeten opnieuw worden gefundeerd.