woensdag 25 december 2013

Een perspectief voor: Linkse en rechtse volksverlakkerij en zaken die verdoezeld worden!


Door middel van reclames zetten zorgverzekeraars mensen aan tot shoppen, maar mensen met een wankele gezondheid komen niet in aanmerking voor de goedkope aanbiedingen. Het oorspronkelijke doel van verzekeren: samen de lasten en risico’s delen bestaat niet langer, en in plaats van solidair te zijn worden mensen met agressieve reclame boodschappen tegen elkaar uitgespeeld. Anderzijds moet worden voorkomen dat individuen of groepen die het niet nodig hebben, profiteren van voorzieningen. De protesten van de SP e.a. bij ieder incident in zorg en welzijn kan mensen al dan niet bewust legitimeren om zich zielig en afhankelijk te gedragen. Hierdoor zitten sommige mensen thuis zonder iets omhanden te hebben, terwijl een actieve deelname in de samenleving de kans op werk, eigenwaarde en gezondheid vergroot.
De kans op werk wordt steeds meer afhankelijk gemaakt van de eigen actieve inzet van de werkzoekende. De UWV is grotendeels gedigitaliseerd en heeft nauwelijks nog directe contacten met de werkzoekenden, terwijl die het persoonlijk contact juist hard kunnen gebruiken. Wie zijn oor te luister legt, hoort de klachten met bosjes.
Intussen wordt door Wilders en consorten de schuld gezocht bij “de buitenlanders die onze baantjes inpikken”. Ook Roemer vindt het ongewenst om buitenlandse werknemers naar Nederland te halen. Laten we vooral niet vergeten dat het de Nederlandse ondernemers zijn die de arbeidsmigratie op gang hebben gebracht. In de zestiger jaren van de vorige eeuw waren het de Turken en Marokkanen en nu worden de goedkope krachten uit Oost Europa hier naar toe gehaald. In de transportsector is in het internationale goederenvervoer het aantal Oost-Europese chauffeurs sterk toegenomen. Het gaat echter nog verder dan Europa: wij laten er ons op voorstaan dat we een belangrijk handelsland zijn, maar met de handel en wandel van onze internationale ondernemingen houden we wel de uitbuiting en armoede in grote delen van de wereld in stand
Intussen worden de arbeidsomstandigheden in eigen land verder verslechterd, gelegitimeerd door de economische crisis. Vaste arbeidscontracten worden nauwelijks nog gegeven, mensen met een beperking worden liever niet in dienst genomen, de termijn van ww-uitkering wordt teruggebracht en het groeiend leger van ZZP’ers wordt uitgeknepen. Met de complimenten aan ondernemend Nederland
Aan de andere kant van de lijn staan bestuurders met grootheidswaanzin die het fundament van de samenleving verpesten door graaigedrag en onverantwoord handelen met geprivatiseerde middelen. Het idee dat marktwerking beter is heeft zich op een aantal terreinen inmiddels uitbetaald in oplopende schulden die collectief moeten worden opgebracht; de belastingbetaler dokt wel. Wie durft nog te zeggen dat het privatiseren van collectieve diensten rendabeler en efficiënter is dan die diensten in handen laten van de overheden?
De kloof tussen bevolkingsgroepen wordt verder vergroot. Het gaat allang niet meer om objectieve nieuwsgaring, maar om klantenbinding in een vaak overvolle mediale markt. Dat leidt tot opbieden in extreme scoops.
Een toenemend aantal reclames zet aan tot zelfzuchtig gedrag door te suggereren dat je alles kunt hebben wat succesvolle mensen ook bezitten.
Heel veel dingen zijn niet wat ze lijken. Wie of wat kunnen we nog geloven, en op wie kunnen we nog vertrouwen in deze wereld van informatieoverload, verleiding, spionage en telefoontaps, of juist het op mysterieuze wijze verdwijnen van zo’n tap als het toevallig goed uitkomt.
We manipuleren en we worden gemanipuleerd, dit lijkt wel het nieuwe cement van de samenleving. Niet Amerika of Rusland zijn kampioen afluisteren maar ons aller Google. En als we het dan toch over manipulatie hebben. Laten we voortaan alle reclame boodschappen inruilen voor samenlevingstips
Politie, welzijs- en zorginstanties zijn verouderde bolwerken, die geen grip hebben op waar ze voor bedoelt zijn, een samenleving in goede banen leiden Het manipulatief en berekenend denken staat werkelijke participatie in de weg. Dit kan alleen doorbroken worden door de oude uitgeleefde organisatie af te breken en met een nieuwe sociaal gedrevenheid terug te keren naar de leefwereld, waar mensen elkaar kennen en iets van het samenleven willen maken. Terug naar lokale zelfsturende multidisciplinaire wij(k) teams die met twee benen in de samenleving staan, en die voorleven, voorbeeld gedrag en participatie als leidraad nemen. Net in een digitale samenleving liggen er mogelijkheden om het samenleven weer voorop te stellen

Raf Daenen en Willem Vermeulen, auteurs boek perspectief op maatschappij in crisis

maandag 23 december 2013

PvdA vernieuwd en verjongd in combinatie met ervaren krachten en continuiteit

Samen werken aan een eerlijke, sociale en duurzame Oirschotse samenleving
- Iedereen doet mee naar vermogen. Burgers en gemeente hand in hand
-Oirschot :sociaal ondernemend en creatief Monument in het Groen
Met een ledengroei van 25% is PvdA Oirschot een voorbeeld gemeente. Dit is ook onze landelijke voorzitter Hans Spekman niet ontgaan. Hij komt in het voorjaar naar ons om Oirschot te trakteren op taart.

- Frisse jonge enthousiaste mensen
Nr. 4 Thomas Rooijakkers (burger raadslid en onderwijs assistent/instructeur)
Nr. 8 Pieter van Loon (Uitvoerder bouw)
Nr. 9 Ward Pasmans (student HEAO)
Nr. 10 Jan Daenen (6 VWO)
Nr.13 Jack van Beers(masters recht)

-Nieuwe maatschappelijk actieve krachten, die zorgen voor versterking:
Nr. 3 Corne Lathouwers (Jarenlang voorzitter Dorpsraad Oostelbeers)
Nr. 5 Ad Sebreghts (Socioloog, Volleybal- en voetbal fanaat)
Nr. 6 Richard Paulissen ( Financieel specialist)
Nr. 11 Kees van Zantvoort (leraar speciaal onderwijs)

-En als duwers:
Nr. 14 Frans Broekmans (oud raadslid en fractievoorzitter en voorzitter KBO Oirschot)
Nr. 15 Carlijn van Deursen (bekend van kinderopvang, personeels manager)
Nr. 16 Harrie van Hoof, drukker, cultureel en muzikaal icoon in de Beerzen en verre omstreken

-Gedragen door een stevig en ervaren kernteam:
Nr. 1 Raf Daenen (Fractievoorzitter en voormalig wethouder maatschappij)
Nr .2 Afra Pronk ( Raadslid, Jaren actief in Gemeenteraad en vereniging voor PvdA)
Nr. 7 Mea de Laat ( Voormalig raadslid en fractievoorzitter, decentralisatie specialist)
Nr. 12 Arnold de Vries (Burgerraadslid, Voormalig raadslid, veearts en specialist dierenwelzijn)
Nr. 17 Michel van Leeuwen (Burger raadslid, P&O advies bouw sektor)

Onze lijst bestaat verder uit een groot aantal maatschappelijk betrokken mensen. Jong en oud, man en vrouw, werkzaam en actief in vele maatschappelijke functies en beroepen en uit alle lagen van de bevolking. In Oirschot, de Beerzen en Spoordonk.
Nr. 18 Michel Borsten (geitenboer)
Nr. !9 Ursula Willemse (OndernemingsRaad begeleider)
Nr. 20 Wim Hoeks (Secretaris PvdA en KBO de Beerzen)
Nr. 21 Ad Aben (Innovator, Campagne coordinator)
Nr. 22 Vic Koenders- Deighton (lid van eerste uur, partner oprichter PvdA Oirschot)
Nr. 23 Wim van den Oord ( Voormalig bestuurslid en docent -imker)
Nr. 24 Jacqueline van de Ven (vrijwilliger internationaal educatie jeugd programma)
NR. 25 Marianne Wevers (Onderneemster)
NR. 26 Henk van Rees ( Voorzitter en FNV- onderhandelaar VDL NedCar)

Namens PvdA Oirschot /de Beerzen
Henk van Rees
Voorzitter (Mobiel :0651405870)

maandag 2 december 2013

Dromen over wat voorbij is of actief vormgeven aan onze toekomst


Wat jammer, de Bieb gaat dicht.
Toch niet onbegrijpelijk, want soms waren er maar 10 bezoekers per opening. Het uitlenen van boeken kost bijna al meer dan wanneer je deze zou kopen en schenken. Is het nu tijd voor actie? Of hadden we eerder creatief na moeten denken over wat wel mogelijk is. Wat is er dan wel mogelijk, zult u zich afvragen? Welnu, in de moderne samenleving biedt een combinatie van nieuwe communicatietechnologie en oeroud vrijwilligerswerk mogelijkheden om te voldoen aan de informatiebehoefte of om te voorzien in het leesgenot van een boek. Gedacht kan worden aan een bibliotheek op de computer waar je doorheen kunt bladeren. Dit kan dan worden gekoppeld aan alle moderne multimedia en aan een dienst zoals vrijwillige boekbezorgers voor degene die nog een boek willen lezen, maar zelf niet in staat zijn om het op te halen. In alle kernen een afhaalloket kunnen inrichten, gecombineerd met een Dorpsplein/kerk Oostelbeers, de Vestakker of den Deel/kerk Spoordonk.
Niet alleen de bibliotheek stopt, ook de Rabobank wil haar kantoor sluiten in de Beerzen.  De kernen Oostelbeers en Spoordonk zijn al jaren aan het worstelen met de invulling van een multifunctionele accommodatie.
Als we niets doen en alleen maar stilstaan bij hoe het was, dan leidt dit enkel tot verlies ervaringen. Terwijl slimme combinaties , sociaal en creatief ondernemerschap en een actieve gemeenschap een nieuwe toekomst kunnen inluiden.
Ook bij de decentralisatie van WMO, CJG en de participatiewet moeten slimme aanpakken worden bedacht om het versleten gebouw van welzijn en zorg te vervangen. Zo niet raken we verstrikt in verouderde structuren met een lappendeken van functionele eilandjes, die we middels allerlei dure lapmiddelen, netwerken en coördinatiesystemen proberen samen te brengen. Dan klopt het dat 40% van de dienstverlening wordt verprutst aan niet effectieve activiteiten, ofwel oeverloos overleg.
Met creativiteit en sociaal ondernemerschap zouden we als we alle middelen op één hoop gooien (+/- 4 milj) één multifunctioneel Oirschots buurt en jeugdzorg en welzijnsorganisatie  kunnen maken. Vanuit deze basis wordt dan vorm gegeven aan verzorging, verpleging, maatschappelijke ondersteuning en participatie. De huisvestingsmogelijkheden van een dergelijke organisatie liggen voor het oprapen.  In Oirschot en Middelbeers zouden de bibliotheekgebouwen hier uitermate geschikt voor zijn. In Oostelbeers kun je denken aan een nieuw Dorpsplein/Kerk, en in Spoordonk een nieuwe Deel/Kerk.
Waar het om gaat is dat we het oude durven los te laten, wanneer het niet meer functioneert. We moeten het lef hebben om een nieuwe functie en vorm te lanceren, gebruik makend van  de verrassende combinatie van mensen en nieuwe technologische en mediamogelijkheden.
Van nostalgie naar pragmatiek en voortvarend samen zaken aanpakken,
groeten Raf